Join our team
arrow&v

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

สถานะการทำงานปัจจุบัน

กรุณาระบุสถานที่ทำงาน 3 ที่ล่าสุด พร้อมตำแหน่ง และช่วงเวลาที่ทำงานแต่ละที่ 

เหตุผลที่อยากร่วมงานกับเรา

**ส่ง resume เพิ่มเติมได้ที่ withinkorat@gmail.com