DELUXE BALCONY

For 2 persons

Double bed with balcony

Private bathroom

room only  990.-

breakfast 1,170.-

DELUXE TWIN

For 2 persons

Twin beds

Private bathroom

room only  990.-

breakfast 1,170.-

CAPSULE (male/Female)

For 1 person

Shared bathroom

room only  450.-

breakfast 550.-

เงื่อนไขการจองห้องพักกับเรา

  1. การชำระเงิน : ชำระเต็มจำนวนเพื่อยืนยันการจอง

  2. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

  • มากกว่าหรือเท่ากับ 7 วันก่อนวันเข้าพัก :
    สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก :
    ไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่สามารถเปลี่ยนวันเข้าพักได้ โดยจะขึ้นอยู่กับห้องพักว่างและราคาห้องพัก ณ วันนั้นๆ

 

หมายเหตุ : สำหรับการจองผ่านช่องทางอื่น เงื่อนไขการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามช่องทางการจองนั้นๆ